Organigrama Junta Directiva:


President d'Honor:  José Argilés Luz

President: Lluís Ruf Vidal

Vicepresident: Xavier Andrés Carreter

Secretari: Jordi Argilés Pintado

Vicesecretari:  Francisco Martínez Expósito

Tresorer: José Manuel Boix Macho

Comptable: Francisco Romero Muñoz

Relacions Públiques: Joan Pla Capilla

Vocal Festejos: José Martínez Expósito

Vocal Serveis:  Juan Alpuente Carmona

Comissió Col·laboradora: Mª Carmen Candelera Vidal

Comissió Col·laboradora: Antoni Nicolás Arpal

Secretari General: Lluís Coll Batet