Història

No és difícil imaginar que,  la combinació de tan nobles matèries com farina i oli en forma de masses fregides, ha de perdre's en la nit dels temps. El que no sembla tan fàcil, és saber com i quan sorgeix la seva comercialització i, com a conseqüència directa, la nostra professió.
A la província de Barcelona, al voltant dels anys quaranta, els que es dedicaven a la professió de xurrers, van sentir la lògica i la humana necessitat de reunir-se, de canviar impressions, de comentar els problemes, les dificultats, i també les satisfaccions inherents de la seva activitat.
En un principi ho van fer en el desaparegut "Cafè Olímpia" del Paral·lel barceloní. Eren temps realment difícils - manca de primeres matèries, a més de l'estraperlo - que van ser superats amb imaginació pels que hem de considerar, pioners en la fundació del nostre Gremi, en un principi, un grup de xurrers. Però el nostre Gremi neix realment en la tristament famosa era de les quotes per a l'obtenció de primeres matèries. Llavors sorgeix la necessitat, o més ben dit,  l'obligatorietat de sindicació per al gaudi de les esmentades quotes. El nostre Gremi es trobava a l'edifici de l'Organització Sindical en Via Laietana. Tot i la precarietat de la situació i a l'escassetat de mitjans, la dedicació i bon fer que sempre han fet gala tots aquells que al llarg d'aquests anys han format part de les diverses Juntes Directives, van contribuir de forma decisiva a que el Gremi de Xurrers, adquirís la majoria d'edat. El nostre agraïment a tots ells.
Ja modernament, i amb la dissolució sindical, sorgeix la necessitat d'una nova i autèntica seu social. Des de l'any 1978, i gràcies a l'aportació de tots els agremiats, i desinteressada col·laboració d'una casa comercial lligada a la nostra professió, això és una realitat.

Amb els nous temps i els seus conseqüents nous problemes, es creu convenient - sense perdre la pròpia personalitat - associar-se a entitats de major àmbit com són el Consell de Gremis i la Confederació de Comerç de Catalunya.

Posteriorment, i amb la intenció de cobrir una necessitat latent, el Gremi amplia el seu camp d'acció a tot Catalunya. La seva nova denominació serà Gremi Artesà de Xurrers de Catalunya que és la que manté a dia d'avui.

La història continua ...