Secretaria

Horari: L'horari d'oficines és de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.

Atenció al agremiat: Des de l'oficina del Gremi es tracta qualsevol consulta ja sigui via telefònica, mail, fax o visita personal.

Registre de factures: Per als agremiats que tributen pel sistema de mòduls, des de les oficines del Gremi se'ls fa el registre i arxiu de totes les factures anuals perquè puguin realitzar la liquidació de l' IVA amb les deduccions pertinents, la qual cosa suposa un estalvi per al agremiat.