Diploma de Mestre Artesà Alimentari


El D.O.G. n º 703 de 20-VI-1986 decretar com Activitat Artesanal Alimentària, entre altres, a les xurreries. Això va donar pas a la possibilitat d'obtenir el Diploma de Mestre Artesà Alimentari com a reconeixement al bon artesà i als anys de dedicació a la professió.
Per obtenir el Diploma de Mestre Artesà Alimentari és requisit indispensable estar en possessió de la Carta d'Artesà Alimentari, la qual és atorgada pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a través de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries amb la mediació indispensable del Gremi, el qual manté un contacte directe amb aquest organisme.
La possessió de la Carta d'Artesà Alimentari dóna dret a:
Poder utilitzar el qualificatiu de Artesà Alimentari.
Poder emparar-se en qualsevol benefici que derivi dels plans de foment i promoció d'Artesania que la Generalitat de Catalunya aprovi o realitzi.
  • La possibilitat de ser el responsable d'una empresa artesanal alimentària.

RELACIÓ DE MESTRES ARTESANS


1993
MOLINA GUINAU, FIDEL
 
MOLINA SEMIS, SANTIAGO
 
AGUILAR BRINES, FRANCISCO
 
DIVIU RAMBLA, ANGEL
 
HARO HARO, ENRIQUE
 
REY SOLER, MERCEDES
 
DEL RINCON AÑAÑOS, CARMEN
 
MONTES DE OCA GALA, FRANCISCO
1994
VILLAR PÉREZ, FRANCISCA
1995
MOLINA GUINAU, JAVIER
 
ALARCÓN MAÑAS, ANA
 
NAVARRO MORALES, GINESA
1996
ANTÓN AGUILAR, JULIANA
 
JURADO NEGRETE, RAFAEL
 
BLASCO LUZ, MANUEL
1997
RODRÍGUEZ PÉREZ, ANTONIO
 
JURADO SÁNCHEZ, RAFAEL
 
GARCÍA RODRÍGUEZ, EUSTERGIO
 
ALCALDE MÉNDEZ, JOSÉ
 
MORALES JURADO, MANUEL
1998
ARGILÉS LUZ, JOSÉ
 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, APOLO
1999
GARCÍA VÁZQUEZ, RAFAEL
 
ÁLVARO PÉREZ, ANTONIO
2000
MIRAS MUÑOZ, ANTONIO
 
ESPINOSA SANTIAGO, LORENZO
2001
CERVILLA GARCÍA, JOSÉ MANUEL
 
MARTÍNEZ BAGUENA, CECÍLIA
2002
SAN ROMÁN MUÑOZ, MANUEL
 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, PORFIRIO
2003
ANTÓN AGUILAR, CARMEN
 
NICOLÁS ARPAL, ANTONIO
2004
GONZALEZ MARTINEZ, JUAN PEDRO
 
LOPEZ GALLARDO, CARMEN
2005
CARRILLO RODRIGUEZ, ANTONIO
 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JULIO
2006
BACH ABADAL, MARIA
 
BIOSCA CELEMIN, JAVIER
2007
AGUILAR FERNANDEZ, ANA
 
CANDELERA VIDAL, Mª CARMEN
2008
MAÑAS SANCHEZ, ANA Mª
 
VEGARA PARERA, JOSE
2009
RUF VIDAL, LLUIS
 
MOLINA DEL RINCON, JORDI
2010
ESPINOSA MARTINEZ, LLORENÇ
 
MOLINA BACH, ISABEL
2011
MARTINEZ EXPOSITO, JOSE
 
ROS ROIG, JOAN
2012
PLA CAPILLA, JOAN
 
MARTÍ CARCERENY, PILAR
2013
ROMERO MUÑOZ, FRANCISCO
 
NIETO MARTÍNEZ, CONCHI
2014
REYNER ROMAGUERA, JOAQUIM
 
ANDRÉS CARRETER, XAVIER