Cursos

Carnet de Manipulador d'Aliments: Segons el Reglament (CE) 852/04 "Higiene productes d'alimentació" que regula, entre d'altres espectes, el de la formació, obliga els treballadors que manipulen aliments a tenir una formació adequada en aquesta matèria, sent responsabilitat de l'empresari. 
El Gremi ha arribat a un acord amb una empresa, la qual, per un preu mòdic, realitza cursos a les oficines del Gremi. En cas d'estar interessats, posar-se en contacte amb el Gremi. Tel 93.309.75.62.