GREMI ARTESÀ DE XURRERS
DE CATALUNYA
Pg. de Lluís Companys, 4 1er 1a
08018 BARCELONA
Tel. i Fax  93 309 75 62
gremi@gremidexurrers.com
www.gremidexurrers.com

Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017

L’any  2017  inclourà  13  festes  d’àmbit  català, a  les  quals  els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals.
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2017 les següents:
6 de gener (Reis).
14 d'abril (Divendres Sant).
17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
24 de juny (Sant Joan).
15 d'agost (l'Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve).

De les tretze festes esmentades n'hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable.  Les   altres   dotze   són   de   caràcter   retribuït  i   no recuperable.

Barcelona, 9 de novembre de 2016